Apa Yang Kami Lakukan

Memperkasakan
Orang Muda

untuk menerajui impak sosial

Impact Malaysia bekerja dengan orang muda, melalui model pelbagai pemegang taruh. Model ini merangkumi NGO, perusahaan sosial, penggerak perubahan individu, syarikat korporat, perniagaan, agensi kerajaan, ahli akademik dan institusi pemikir (think tank).

 

Perubahan Yang Kami Bawa

Kami mahu orang muda menerajui pembudayaan impak sosial di Malaysia.

 

Orang muda serta masyarakat memahami prinsip-prinsip impak dalam proses pemikiran

 • Pembangunan kapasiti orang muda ke arah pemahaman impak dan penciptaan inovasi sosial yang berimpak.
 • Advokasi awam ke arah pemahaman isu-isu sosial, impak dan perspektif orang muda.

Orang muda menerajui usaha sosialisasi impak sosial

 • Penghasilan suatu rangkaian kumpulan orang muda untuk mencipta impak positif di komuniti tempatan.
 • Pengisian digital dan sosial mengenai isu-isu sebenar berkaitan orang muda dan masyarakat, menerusi kanta impak.
 • Acara khusus untuk orang muda bagi mensosialisasikan isu-isu dan impak sosial.

Impak adalah fokus pelaporan

 • Orang muda sebagai perunding untuk membantu organisasi dalam pengukuran dan pelaporan impak.
 • Penciptaan suatu mekanisme agar pelaporan impak konsisten dan dipermudahkan.
 • Pembangunan sebuah kerangka pelaporan impak dan indikator tempatan, dengan bantuan pakar khusus perkara.
 • Hubungan strategik dengan depositori data awam.
 • Membuat advokasi untuk komitmen yang didemonstrasikan oleh pemegang taruh, ke arah penggunaan model pengukuran dan pelaporan impak.

Impak diberi dana atau diberi keutamaan dalam pendanaan projek sosial dan pembangunan, khususnya bagi projek oleh orang muda

 • Mencipta satu sistem teladan pengurusan dana yang berfokuskan impak.
 • Keutamaan bagi orang muda untuk menerajui projek yang dibiayai oleh dana impak.
 • Membuat advokasi untuk kemajuan dermawan 'teroka' dan pelaburan dana impak.

Impak dimasukkan dalam polisi

 • Membuat advokasi untuk pelbagai organisasi menyokong agenda impak dalam urusan mereka.
Apa Yang Kami Lakukan

3 Strategi Kami

Strategi 1

enable
(“memperkasa”)

Memacu pembangunan belia dengan memperkasa mereka sebagai penggerak impak sosial di Malaysia, menggunakan model ‘multi-stakeholder’ seperti di bawah.

Strategi 02

advocate
(“membuat advokasi”)

 • Memahami landskap ekosistem sektor ketiga di Malaysia dari konteks pengukuran dan pelaporan impak.
 • Mendapatkan kata sepakat tentang indikator pengukuran impak daripada ahli sektor ketiga.
 • Mengenalpasti, menyesuaikan dan menggunapakai sebuah ‘toolkit’ awam, yang disesuaikan dengan situasi tempatan (‘localized’).
 • Membangunkan sekumpulan panel pakar dan sukarelawan terlatih, yang boleh membantu dalam memperhalusi indikator impak dan membantu dalam pelaporan impak.
 • Mencipta papan pemuka untuk menunjukkan usaha Malaysia dalam sektor ketiga mengikut lokasi, bidang fokus dan pengusaha.

STRATEGI 03

amplify
(“Memperkuatkan”)

 • Menjenamakan Impact Malaysia sebagai sebuah organisasi untuk perubahan sosial dan impak sosial.
 • Menekankan dan memperkuatkan projek impak sosial yang dipimpin oleh golongan belia.
 • Memperkuatkan komunikasi dan dokumentasi berkenaan isu sosial.
 • Meningkatkan kefahaman awam dalam semua yang berkaitan sosial dan impak.

Berminat menyertai pergerakan ini?

Lihat pada program kami!

Melayu